Koszaliskie Stowarzyszenie Rowerowe "ROWERIA"

Nasza Galeria <---- Kliknij aby zobaczyć

Spotykamy się w każdą środę, sobotę i niedzielę o godz. 10:00 pod amfiteatrem.(Uwaga: w okresie letnim zaczynamy o godz. 9:00) 
Zapraszamy wszystkich chcących aktywnie spędzać czas na rowerze !

Regulamin Rajdów/Wyjazdów Rowerowych
organizowanych przez Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe ROWERIA
1. Uczestnicy rajdów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
3. Rajdy odbywają się bez względu na pogodę.
4. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:
- punktualnego przybycia na miejsce startu
- posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, hamulce, itp)
- przestrzegania przepisów ruchu drogowego
- stosowania się do wskazówek prowadzącego
- nie wyprzedzania prowadzącego rajd
- poinformowania prowadzącego o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy
- pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku
5. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz spożywania alkoholu w trakcie rajdu.
6. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu prowadzący ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.
7. Osoby, które nie zgłoszą się na Rajd, tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zapisów Karty Turysty, przepisów porządkowych miejsc i terenów po których się poruszamy (lasy, parki itp.), regulaminu oraz przepisów ruchu drogowego.
9. Uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
10. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego, w przypadku awarii uczestnik dokonuje napraw we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Członkowie K.S.R. „ROWERIA” są zobowiązani zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminu przez pozostałych uczestników rajdu.
12. Wskazane jest zabranie na rajd:
- kasku (czapki z daszkiem lub chustki)
- dodatkowego oświetlenia roweru
- kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej
- okularów przeciwsłonecznych
- rękawiczek rowerowych
- płynów do picia
13. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych (1 niepełnoletni – 1 dorosły).

Copyright Nazwa.pl